top of page
Schermopname (34).png

Onderwijs anders

Van Faalangst tot Hoogsensitiviteit - Online cursus

Leer bij rond thema's zoals angst, gedragsproblemen, zelfbeeld en hoogsensitiviteit.
Ervaar hoe je hiermee aan de slag kunt gaan op een creatief en bewegende manier.
Krijg nieuwe inzichten door deze thema's te bekijken vanuit verschillende invalshoeken.
Pas de praktische tips toe in jouw klas!

Ben je leerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator in het lager onderwijs? Werk je met kinderen van 5 - 12 jaar?

Zoek je naar andere methoden om te werken rond het sociaal-emotionele bij het kind?

Wil je aan de hand van het gedrag van een kind de noden vertalen die hij/zij nodig heeft?

Heb je interesse in oefeningen die gebaseerd zijn op beweging ,werken met het lichaam en creatieve muzen (beeld, muziek, drama en dans) integreren?

Deze cursus heeft 4 uur aan beeldmateriaal, verdeeld over 5 video's, waarin elke keer een ander thema rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt aangeraakt.

Deze thema's zijn:
- Angst (faalangst en selectief mutisme)
- Gedragsproblemen (pesten en woede/agressieaanvallen)
- Zelfbeeld (negatief zelfbeeld)
- Hoogsensitiviteit

In elke video wordt via dezelfde structuur gewerkt:
'Wat is het?', 'de theoretische kaders', 'toepassing op Creatief en Bewegend leren' en 'tips'.

Schermopname (26).png

Hoe werkt het?

Je zal de video's één per één in je mailbox ontvangen en je kan ze daarna direct bekijken en/of opslaan als je op dat moment even geen tijd hebt.

Schermopname (24).png

Introductie-  en afsluitingsvideo

De cursus begint met een introductievideo waarin je ingeleid wordt in de inhoud en de nodige info krijgt over waar je met eventuele vragen terecht kan.

In de afsluitingsvideo beeïndigen we de cursus met een paar literatuurtips!

Schermopname%20(27)_edited.jpg

Wat is er nog?

Bij alle vijf video's van de cursus hoort een pdf document, waarbij de oefeningen die ik bespreek in detail zijn uitgeschreven en er reflectie- en denkvragen worden gesteld om je dieper over de theorie te laten filosoferen.

bottom of page